Hudební škola ART

 
Platební podmínky    
Sólové hodiny 2.500,- Kč 1 lekce = 250,- Kč
Dua 2.200,- Kč 1 lekce/osoba = 220,- Kč
Tria 1.500,- Kč 1 lekce/osoba = 150,- Kč
 
 
I. čtvrtletí splatnost do 30.09.2016 10 lekcí období od 21.09. - 06.12.2016
II. čtvrtletí splatnost do 15.12.2016 10 lekcí období od 05.01. - 15.03.2017
III. čtvrtletí splatnost do 30.03.2017 10 lekcí období od 16.03. - 24.05.2017

V období 25.05. - 14.06.2017 (cca 3 lekce) bude platba uhrazena při každé lekci jednotlivě.

 

Finální částka kurzovného: počet hodin v daném období x částka za lekci.

Do kurzovného se nepočítají státní svátky a prázdniny.

 

PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
222863880/0300 RČ dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Součástí platby je vyplněná přihláška a jednorázová platba zápisného 500,- Kč u pana Milana Klipce.

 

Při nedodržení termínu splatnosti bude žák z výuky vyloučen!

 

 

 

PŘIHLÁŠKA

platná pro školní rok 2017/2018