Sbor C - děti ve věku 10 - 15 let

 
 
Platební podmínky    
Sbor C I. pololetí 2.000,- Kč splatnost do 31.10.2017
II. pololetí 2.000,- Kč splatnost do 28.02.2018
 
PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 RČ dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

Listopadové a prosincové zkoušky budou omezeny,

z důvodu mého účinkování na vánočních koncertech Lucie Bílé.

Zkoušky na DN 2017 se koná na 2. ZŠ.

Rozpis zkoušek zde.

PŘIHLÁŠKA DO SBORU C

platná pro školní rok 2017/2018

Co děti potřebují na výuku

desky velikosti A4

obyčejnou tužku

přezůvky

sbormistryně Markéta Amerighi

pondělí

16:30 - 17:55

 

Markéta Amerighi

kontakt: 602 364 536

2.09.2017 - vystoupení k 50. výročí založení MŠ Duha

3. - 10.09.2017 - zájezd Švýcarsko

6. - 10.11.2017 - Dětská nota

14.12.2017 - zámek Vinařice, vánoční koncert

17.12.2017 - 2 vánoční koncerty MDMB