ORGANIZAČNÍ ŘÁD ve formátu pdf

____________________________________________________________

ORGANIZAČNÍ ŘÁD AUTORSKÉ SOUTĚŽE DĚTSKÁ NOTA 2020

1. Dětská nota je autorská soutěž písniček pro děti. Písničky nejsou tematicky ohraničené, vycházejí z principů současné populární hudby.

2. Texty písniček soutěže DN se obracejí primárně k dětem ze základních škol. Téma textů je libovolné, texty s tematikou i náznakem sexu, brutality, násilí a s vulgarismy, nebudou akceptovány.

3. Písničky zaslané do soutěže nesmí být před uvedením v rámci koncertů DN prezentovány v médiích, nesmí být natočeny v rámci jiných projektů, nebo vázány vydavatelskou, nakladatelskou smlouvou.

4. Písničky musí být zaslány do termínu, který je vyhlášen v propozicích. Rozhoduje poštovní datum (platí pro obě možnosti zaslání příspěvku – poštou v obálce nebo e-mailem), příspěvky zaslané po termínu nebudou zařazeny do výběru.

5. Příspěvky do soutěže musí zahrnovat - na stroji nebo počítači napsaný text označený jmény autorů a jejich adresami, telefony, elektronickými adresami. Nezbytnou součástí je notový záznam s harmonickými značkami nebo klavírní výtah. Příspěvky je možné zasílat poštou nebo e-mailem. 

6. Nutnou součástí příspěvků je demosnímek např. CD nebo zaslaná nahrávka ve formátu mp3. Technicky nečitelné snímky nebudeme akceptovat.

Kvalita demosnímku (úroveň aranžmá, doprovodné hudby a zpěvu) není rozhodující, pouze usnadňuje pochopit autorův záměr.

Neúplné snímky (např. na samohrajkách nahraný doprovod s nástrojově vyjádřenou melodií s absencí zpěvu) jsou pro posouzení znevýhodňující.

7. Odborná porota (min. 5 osob) vybere na základě poslechu sumárního CD 10 finálových titulů podle svého vkusu a potřeb dramaturgie koncertů. Jména porotců nebudou zveřejňována.

8. Odborná porota o výběru písní rozhodne na společném zasedání 25.02.2020.

9. PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav informuje vybrané autory elektronickou poštou. Nevybraní autoři budou informováni elektronickou poštou.

PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav určí termín ke spojení vybraných autorů s dramaturgickou radou DN ohledně aranžmá a nahrávky písně.

10. Interpretací písní je pověřen výlučně dětský pěvecký sbor Paprsek Mladá Boleslav.

11. Nahráváním je pověřen studiový orchestr, který vznikne na základě dohodnutých aranžérských postupů a požadovaných instrumentů. Orchestr bude složen z profesionálních hudebníků, v jejichž podání zazní i živý doprovod k písním v rámci koncertů DN.

12. Výběr aranžérů a způsob aranžmá je definován celkovou dramaturgií akce, čili je záměrem pořadatele. Autoři mohou pouze naznačit rámcovou představu aranžmá. Tonalitu, rytmizaci a schéma určí aranžér.

13. Orchestr natočí základy ještě v průběhu měsíce února 2020.

14. Sbor natočí vokální součást nahrávek do konce června na hotové základy.

15. Všichni autoři budou na požádání informováni o vývoji natáčení jejich písně. Informace neposkytuje nárok na případné korektury. 

16. Všichni autoři podepíší s výborem PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav dohodu o oprávněnosti použití jejich skladeb na propagačním CD Dětská nota, dále souhlas s použitím osobních údajů.

17. PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav ve spolupráci s dramaturgickou radou zajistí výrobu scénáře, choreografie písní a režijního pojetí koncertu DN. Přihlédnuto bude k tématům, obsaženým v písních, hlavní idea projde schvalovacím jednáním dramaturgické rady DN.

18. PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav zajistí možnosti pro detailní nácvik koncertů DN v období srpen až říjen 2020.

19. PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav si vyhrazuje právo celkového scénografického ztvárnění koncertu i grafického návrhu obalu CD a zpěvníků.

20. PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav zajistí do konce září 2020 výrobu CD a zpěvníků.

21. PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav zajistí finálové koncerty  - sál pro koncerty DN, propagaci v médiích a na školách, distribuci lístků, pozvánky  - konečnou realizaci.

22. Porota pro finálový koncert bude složena z minimálně 5 osob, přičemž PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav zajistí min. 3 renomované odborníky + 2 laické členy z řad sponzorů akce.