Organizační řád autorské soutěže Dětská nota:

 

  1. Dětská nota je autorská soutěž písniček pro děti. Písničky nejsou tématicky ohraničené, vycházejí z principů současné populární hudby.

  2. Texty písniček soutěže DN se obracejí k dětem ze základních škol. Téma textů je libovolné, texty s tématikou i náznaku sexu, brutality, násilí a s vulgarismy

      nebudou akceptovány.

  3. Písničky zaslané do soutěže nesmí být před uvedením v rámci koncertů DN zveřejněny v médiích, nesmí být natočeny v rámci jiných projektů, nebo

      vázány vydavatelskou, nakladatelskou smlouvou.

  4. Písničky musí být zaslány do termínu, který je vyhlášen v propozicích. Rozhoduje poštovní datum, příspěvky zaslané po termínu nebudou zařazeny do výběru.

  5. Příspěvky do soutěže musí zahrnovat: 7x na stroji nebo počítači napsaný text označený jmény autorů a jejich adresami, telefony, elektronickými

      adresami. Nezbytnou součástí je notový záznam s harmonickými značkami, nebo klavírní výtah - postačí jeden exemplář.

  6. Nutnou součástí příspěvků je demosnímek vypálený na CD,nebo zaslaná nahrávka v podobě mp3. Technicky nečitelné snímky nebudeme akceptovat. Přičemž kvalita demosnímku /úroveň aranžmá, úroveň doprovodné hudby a zpěvu/ není rozhodující, pouze usnadňuje pochopit autorův záměr.

      Neúplné snímky /např. na samohrajkách nahraný doprovod s nástrojově vyjádřenou  melodií  s absencí zpěvu jsou pro posouzení znevýhodňující.

  7. Odborná porota /7 osob/ vybere na základě poslechu sumárního CD 10 finálových titulů podle svého vkusu a svědomí.

      Jména porotců nejsou zveřejňována na propozicích, ale budou uveřejněna po ukončení výběru. Jejich výrok je nevratný a definitivní.

  8. Odborná porota o výběru písní rozhodne na společném zasedání  v nejbližším možném termínu po uzávěrce.

  9. Zapsaný spolek Paprsek provede vyřízení korespondence s autory, kteří byli vybráni, i s nevybranými. Určí termín ke spojení vybraných autorů s dramaturgickou radou DN ohledně aranžmá a nahrávky písně.

10. Interpretací písní je pověřen výlučně dětský pěvecký sbor Paprsek MB.

11. Nahráváním je pověřen studiový orchestr, který vznikne na základě dohodnutých aranžérských postupů a požadovaných instrumentů.

      Orchestr bude složen z profesionálních hudebníků, v jejichž podání zazní i živý doprovod k písním v rámci koncertů DN.

12. Výběr aranžérů po dohodě s autory provede dramaturgická rada DN.

13. Orchestr natočí základy v průběhu měsíce února - března 2019

14. Sbor natočí vokální součást nahrávek do konce června na hotové základy.

15. Všichni autoři budou informováni o vývoji natáčení jejich písně.

16. Všichni autoři podepíší s výborem ZS dohodu o oprávněnosti použití jejich skladeb na propagačním CD Dětská nota. Autoři byli seznámeni s informacemi o zpracování osobních údajů v souladu s propozicemi./viz příloha/

17. Zapsaný spolek ve spolupráci s dramaturgickou radou zajistí výrobu scénáře, choreografie písní a režijního pojetí koncertu DN. Přihlédnuto bude     k tématům, obsaženým v písních, hlavní idea projde schvalovacím jednáním dramaturgické rady DN.

18. ZS Paprsek zajistí možnosti pro detailní nácvik koncertů DN v měsících srpnu až říjnu 2019.

19. ZS Paprsek si vyhrazuje právo celkového scénografického ztvárnění koncertu i grafického návrhu obalu CD a zpěvníků.

20. ZS Paprsek zajistí do konce září výrobu CD a zpěvníků.

21. ZS Paprsek zajistí finálové koncerty - sál, propagaci v médiích, na školách, distribuci lístků, pozvánky - konečnou realizaci.

22. Odborná porota pro finálový koncert bude složena z minimálně 5 osob, přičemž ZS zajistí renomované odborníky.