PROPOZICE ve formátu pdf

______________________________________________________________

PAPRSEK Mladá Boleslav,  z. s.

ve spolupráci s organizacemi

ART Studio Mladá Boleslav,

za podpory

Magistrátu statutárního města Mladá Boleslav

a ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav

 

vyhlašují 47. ročník národní autorské soutěže písniček pro děti

„DĚTSKÁ NOTA 2020“

 

Zadání:

Autorská soutěž nových původních písní pro dětský pěvecký sbor a dětské sólisty. Téma je vymezeno všemi dostupnými trendy populární hudby. Náměty pro texty by měly vycházet ze zájmů a života dnešních dětí.

Věkový rozsah cílové skupiny dětí je v maximální použitelné míře (6 – 15 let).

 

Propozice

1. Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky s výjimkou členů poroty a osob zainteresovaných na realizaci hudební složky DN 2020.

2. Autoři zašlou notový záznam melodické linky s harmonickými značkami, případně klavírní výtah. Notový záznam musí být podložen textem písně. Demosnímek se zpěvem ve formátu mp3 nebo na CD (zpěv + doprovod) je nezbytný, slouží k snadnějšímu pochopení autorova záměru. Součástí zaslaného příspěvku je text na formátu A4, označený jmény, adresami, telefonními čísly autorů a kontaktní e-mailovou adresou. Součástí je podepsaný souhlas s použitím osobních dat autorů podle GDPR (viz příloha).

Vše lze poslat i elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Příspěvky zasílejte na poštovní nebo elektronickou adresu:

PAPRSEK, z. s. Mladá Boleslav

Laurinova 387/12

293 01  Mladá Boleslav

e-mail: milanklipec(zavináč)seznam.cz

tel: +420 602 168 985

3. Uzávěrka soutěže je 20.02.2020 (ozhodující je datum razítka na zásilce, resp. datum e-mailu)

4. Odborná porota vybere ze zaslaných příspěvků 10 finálových titulů.

5. Všechny vybrané písně budou nastudovány a v soutěžních koncertech uváděny výhradně sborem PAPRSEK za doprovodu profesionálního orchestru. Stejným způsobem bude pořízen i záznam na CD nosiči.

6. Finálové písně budou odměněny autorským honorářem ve výši 2.000,- Kč.

7. Všechny finálové písně budou provedeny v sérii koncertů v Mladé Boleslavi v listopadu 2020 a podle možností a zájmu mohou být prezentovány dalšími masmédii. Režie a choreografie koncertů je výlučnou záležitostí pořadatelů.

8. Finálová porota (5 členů) při hlavním koncertu vyhodnotí tři nejúspěšnější písně, které budou odměněny:

1. cena 15.000,- Kč
2. cena 12.000,- Kč
3. cena 10.000,- Kč

Uvedené ceny budou vyhlašovatelem soutěže podle zákoníku zdaněny.

9. Nevybrané příspěvky nebudou vraceny.

Mladá Boleslav, 26.12.2019

Podrobnější pravidla soutěže Dětská nota si vyžádejte na našich výše uvedených adresách nebo v organizačním řádu Dětské noty,

který najdete na webu www.sborpaprsek.cz/Dětská nota 2020