PAPRSEK Mladá Boleslav z.s. ve spolupráci

s organizacemi

ART Studio Mladá Boleslav,

za podpory Magistrátu města Mladá Boleslav

a ŠKODA a.s. Mladá Boleslav a Radia Junior ČRo

 

vyhlašují 45. ročník

národní autorské soutěže písniček pro děti

„ DĚTSKÁ NOTA 2018 „

 

Zadání:

 

Autorská soutěž nových původních písní pro dětský pěvecký sbor a dětské sólisty. Téma je

vymezeno všemi dostupnými trendy populární hudby. Náměty pro texty by měly vycházet ze zájmů a života dnešních dětí.

Věkový rozsah cílové skupiny dětí je v maximální použitelné míře

/6 - 15 let/

 

Propozice:

 

1. Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky s výjimkou členů

    poroty a osob, zainteresovaných na realizaci hudební složky DN 2018.

2. Autoři zašlou notový záznam melodické linky s harmonickými značkami,

    případně klavírní výtah. Notový záznam musí být podložen textem písně.

    Demosnímek se zpěvem na CD /zpěv+doprovod/ slouží k snadnějšímu pochopení

    autorova záměru. Součástí zaslaného příspěvku je sedm kopií textu na formátu A 4,   

    označených jmény, adresami, telefonními čísly autorů a kontaktní e-mailovou adresou.

    Příspěvky zasílejte na adresu:

 

    Sbor PAPRSEK z.s.

    Laurinova 387/12

    293 01 Mladá Boleslav

    tel . +420 326 321 393       e-mail: milanklipec(zavináč)seznam.cz

 

3. Uzávěrka soutěže je 23.02.2018 /rozhodující je datum razítka na zásilce/

4. Odborná porota vybere ze zaslaných příspěvků 10 finálových titulů.

5. Všechny vybrané písně budou nastudovány a v soutěžních koncertech uváděny výhradně sborem PAPRSEK za doprovodu profesionálního orchestru. Stejným způsobem bude pořízen i záznam na CD nosiči.

6. Finálové písně budou odměněny autorským honorářem ve výši 2 000,-Kč.

7. Všechny  finálové písně budou provedeny v sérii koncertů v Mladé Boleslavi v listopadu 2018 a podle možností a zájmu mohou být prezentovány dalšími masmédii.

    Režie a choreografie koncertů je výlučnou záležitostí pořadatelů.

8. Odborná porota /5 členů/ při hlavním koncertu vyhodnotí tři nejúspěšnější písně, které budou odměněny:

   1. cena  15 000,-  2. cena  12 000,-   3. cena 10 000,-  

9. Nevybrané příspěvky nebudou vraceny.

 

Mladá Boleslav, 18.11.2017

 

Podrobnější pravidla soutěže Dětská nota  si vyžádejte na našich výše uvedených adresách, nebo v organiz.řádu Dětské noty, který najdete na adrese:   www.sborpaprsek.cz.