Sbor C - děti ve věku 10 - 15 let

 
 
Platební podmínky    
Sbor C I. pololetí 2.400,- Kč splatnost do 31.10.2023
II. pololetí 2.400,- Kč splatnost do 28.02.2024
 
PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

PLATBU ZA VÝUKU PROVÁDĚJTE POUZE BEZHOTOVOSTNĚ!

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

PŘIHLÁŠKA DO SBORU C

platná pro školní rok 2023/2024

vyplněnou přihlášku odevzdejte Markétě Amerighi

sbormistryně Markéta Amerighi

pondělí

16:30 - 17:55

 

Co děti potřebují na výuku

desky velikosti A4

obyčejnou tužku

přezůvky

Markéta Amerighi

kontakt: 602 364 536