24.02.

Natáčení vánočního CD

 

ART studio

02.03., 03.03.

Natáčení CD Švýcarsko

 

ART studio

20.03. 10:00 - 12:00

 

Jarní pop song fest

oblečení - pastel. barvy

 

7:30 sraz

 

 

DK MB

 

 

29.03.

Koncert pro VaK

bude upřesněno

30.03., 31.03.

Náhradní termín pro vánoční CD a Švýcarsko

04.04.

 

Charitativní koncert Pink Floyd

cca 19:30

Sbor českých bratří

06.04., 07.04.

Nahrávání CD DN 2019

 

ART studio

13.04., 14.04.

Náhradní termín DN 2019

 

ART studio

 

___________

Sbor C - děti ve věku 10 - 15 let

 
 
Platební podmínky    
Sbor C I. pololetí 2.200,- Kč splatnost do 31.10.2018
II. pololetí 2.200,- Kč splatnost do 28.02.2019
 
PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

PŘIHLÁŠKA DO SBORU C

platná pro školní rok 2019/2020

vyplněnou přihlášku odevzdejte Markétě Amerighi

Co děti potřebují na výuku

desky velikosti A4

obyčejnou tužku

přezůvky

sbormistryně Markéta Amerighi

pondělí

16:30 - 17:55

 

Markéta Amerighi

kontakt: 602 364 536