Sbor C - děti ve věku 10 - 15 let

 
 
Platební podmínky    
Sbor C I. pololetí 2.250,- Kč splatnost do 31.10.2019
II. pololetí 2.250,- Kč splatnost do 28.02.2020
 
PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

Poslední výuka ve šk. r. 2018/2019

24.06.2019

 

Zahájení výuky ve šk.r. 2019/2020

od 09.09.2019

 

PŘIHLÁŠKA DO SBORU C

platná pro školní rok 2019/2020

vyplněnou přihlášku odevzdejte Markétě Amerighi

Co děti potřebují na výuku

desky velikosti A4

obyčejnou tužku

přezůvky

sbormistryně Markéta Amerighi

pondělí

16:30 - 17:55

 

Markéta Amerighi

kontakt: 602 364 536