Hudební škola ART

PLATBU ZA VÝUKU PROVÁDĚJTE POUZE BEZHOTOVOSTNĚ!
 

Platební podmínky

individuální výuka

 

550,- Kč/ 45 minut

650,- Kč/ 60 minut

 

párová výuka

600,- Kč/ 45 minut

700,- Kč/ 60 minut

Sazba je fixní i v případě, že bude pouze 1 žák.

skupinová výuka

 

900,- Kč/ 60 minut

1.500,- Kč/ 90 minut

Sazba je fixní, dělí se počtem žáků v hodině.

 

Podmínky při absenci žáka na výuce

Omluva žáka na výuce

24 hodin před výukou

osvobozuje od platby

 

v den výuky

platba ve výši 50%

 

neomluvená absence

platba ve výši 100%

 

 

 

 

Platba

I. čtvrtletí

splatnost do 30.09.2023

10 lekcí

období od 12.09. - 25.11.

II. čtvrtletí

splatnost do 05.12.2023

10 lekcí

období od 28.11. - 10.02.

III. čtvrtletí

splatnost do 24.02.2024

10 lekcí

období od 13.02. - 28.04.

IV. čtvrtletí

splatnost do 07.05.2024

8 lekcí

období od 01.05. - 23.06.

Předplatné 10 lekcí = 10% BONUS + 1 vyučovací hodina ZDARMA.

Finální částka kurzovného: počet hodin v daném období x částka za lekci.

Do kurzovného se nepočítají státní svátky a prázdniny.

 

  PLATBA NA ÚČET
  číslo účtu variabilní symbol poznámka

žáci Markéty Amerighi

222863880/0300

 

datum narození dítěte

 

jméno dítěte

 

žáci Milana Klipce

 

59148181/0100

 

datum narození dítěte

 

jméno dítěte

 

 

PLATBU ZA VÝUKU PROVÁDĚJTE POUZE BEZHOTOVOSTNĚ!

 

Součástí platby je vyplněná přihláška a jednorázová platba zápisného 500,- Kč.

Poslední termín pro odevzdání přihlášky a jednorázové platby je do 30.09.2023!

 

Při nedodržení termínu splatnosti bude žák z výuky vyloučen!

 

 

 

PŘIHLÁŠKA

platná pro školní rok 2023/2024

Kontakt pro domluvu pravidelných termínů lekcí:

Markéta Amerighi

602 364 536 (8:00 - 12:00)

marki.amerighi(zavináč)gmail.com

 

Milan Klipec

602 168 985

milanklipec(zavináč)seznam.cz