Hudební škola ART

Platební podmínky

individuální výuka

300,- Kč/ 1 vyuč. hodina (45 minut)

 

párová výuka

250,- Kč/ 1 vyuč. hodina (45 minut)

 

skupinová výuka

 

550,- Kč/ 90 minut

(sazba se dělí počtem členů skupiny, bez ohledu na momentální stav přítomných - sazba je fixní)

 

 

I. čtvrtletí

splatnost do 29.09.2018

10 lekcí

období od 18.09. - 01.12.2018

II. čtvrtletí

splatnost do 08.12.2018

10 lekcí

období od 28.11. - 02.03.2019

III. čtvrtletí

splatnost do 30.03.2019

10 lekcí

období od 06.03. - 11.05.2019

IV. čtvrtletí

splatnost do 31.05.2019

5 lekcí

období od 15.05. - 15.06.2019

 

Finální částka kurzovného: počet hodin v daném období x částka za lekci.

Do kurzovného se nepočítají státní svátky a prázdniny.

 

PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
222863880/0300 datum narození dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Součástí platby je vyplněná přihláška a jednorázová platba zápisného 500,- Kč u pana Milana Klipce.

Poslední termín pro odevzdání přihlášky a jednorázové platby je do 30.09.2018!

 

Při nedodržení termínu splatnosti bude žák z výuky vyloučen!

 

 

 

PŘIHLÁŠKA

platná pro školní rok 2018/2019

Kontakt pro domluvu pravidelných termínů lekcí:

Markéta Amerighi

602 364 536 (8:00 - 12:00)

marki.amerighi(zavináč)gmail.com