Vážení rodiče,

dovolte mi použít citaci některých prvků argumentace vedení základní umělecké školy ART Praha při vysvětlení mého stanoviska ve prospěch výuky hudební výchovy a činnosti sboru. Málokdo pochopí opatření, která zakazují přístup žákům v odpoledních hodinách do ZUŠ na individuální výuku, přičemž v případě 1. a 2. tříd ZŠ se mohou setkávat při výuce, v družinách, autobusech, obchodech atd. Příkladně umělecká individuální výuka na VŠ probíhá zcela v kontrastu s platným zákazem zpěvu, a zpívá a hraje se vesele dál. Hudebním školám, které jsou na stejné platformě způsobu výuky 1:1, je to však zapovězeno. Je zřejmé, že vládní činitelé testují více než COVID 19 naši trpělivost a ochotu snášet jejich protimluvy  v médiích. Jsou do té míry prošpikované učeně se tvářícími pseudoargumenty, že se v nich už ani sami autoři neorientují. Když totiž „blábol“ pochopí, udělají prostě výjimku a navíc si ji omezí tak, že je stejně obtížně splnitelná a tím smysl postrádající.

Vážení rodiče, věřte nám, že pro většinu z nás je způsob výuky na dálku nejen obrovskou psychickou zátěží, ale už i fyzickým steskem po našich žácích. Vztah pedagoga a žáka v hudební škole je totiž ve zcela jiné pozici, než kterou lze pragmaticky definovat v zákoně o pedagogických pracovnících a uplatňovat ji v jiném typu škol. Čteme nezáživné a stresující metodiky toho či onoho „spisovatele“ a hledáme v nich „světlo na konci tunelu“. Chápeme, že zdravotní situace není dobrá, ale žijeme však (alespoň to všichni říkají) v demokratickém systému, který předpokládá osobní zodpovědnost jedince za své chování i fakt, že nemocí stižený jedinec nebude chodit na veřejnost nemocný. Nejsme přeci rizikovým segmentem setkávání jako např. restaurace či noční kluby. V hudební škole naopak učíme žáky osobní disciplíně, zodpovědnosti, vytrvalosti a rozvoji emočních principů, na kterých kvalitní život stojí.  Zdvořile vás proto prosíme o pochopení , o toleranci a vstřícnost k našemu snažení ve formě distanční výuky a rozličných forem dohledu nad uměleckým vzděláváním našich žáků - vašich dětí. Nepřerušujte dětem tuto možnost jejich odhlášením ze školy /sboru/, neboť i přes všechna negativa je ještě stále lepší výuka alespoň distanční než vůbec žádná. Chápeme, že ekonomická situace v rodinách v kontextu distanční výuky je tristní a demotivující. Jsme však přesvědčeni, že by vašim dětem, v případě přerušení výuky, členství ve sboru zakrátko scházelo. Proto jsme se dohodli na naší podpoře vám rodinám – žákům prostřednictvím snížení výše školného, a to po celou dobu, co se budeme potácet v tomto marastu různých restrikcí.

 

Sbor A - 1400,- (bez členského příspěvku 500,- Kč)

Sbor B - 1000 (bez členského příspěvku 500,- Kč)

Sbor C, D - 1750,- Kč (bez členského příspěvku 500,- Kč)

Tento návrh o úpravě financování platí pro sborovou/kolektivní/  část výchovy. V hudebním vzdělávání 1:1 se nic na proplacení školného nedá měnit. Věříme, že nás pochopíte a že společnými silami přečkáme tento nenormální čas.

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE (18.10.2020)

 

Zkoušky všech sborů Paprsku se ruší až do odvolání.

Nácvik na Dětskou notu 2020 se také ruší.

 

Máte-li nadále, milé děti ze sborů Paprsku, chuť se pěvecky zdokonalovat, připravujeme pro vás každý týden lekce ONLINE Paprsek. Veškeré informace o lekcích posíláme e-mailem.

 

Dětská nota 2020

Nebude tradiční tak, jak jsme zvyklí. Ale DN 2020 bude! Chystáme pro všechny příznivce malé překvapení, tak nám držte palce!

 

_________________

Navštěvují-li sourozenci základní či pokročilý sbor, mají slevu 300,- Kč z celkové částky za základní půlroční poplatek.

Poplatky nejsou závislé na počtu zkoušek ani eventuálních absencí, jsou fixní.

 Členský příspěvek 500,- Kč se v případě, že chodí do sborů sourozenci, platí pouze jednou.

 

1. příklad (sourozenci ve stejných sborech - základní B)

Další dítě ve sboru B - částka k platbě 700,- Kč (uplatněna sleva 300,- Kč; členský příspěvek 0,-)

Suma za 2 děti ve sboru B:  1.700,- Kč + členský příspěvek 500,- Kč.

2. příklad (sourozenci v jiných sborech - základní B a pokročilý C nebo D):

Další dítě ve sboru B - částka k platbě 700,- Kč (uplatněna sleva 300,- Kč; členský příspěvek 0,-)

Suma za 2 děti ve sboru B + pokročilý C (nebo D):  2.450,- Kč + členský příspěvek 500,- Kč.

3. příklad (sourozenci ve stejných sborech - pokročilý C nebo D)

Další dítě ve sboru pokročilý C nebo D - částka k platbě 1.450,- Kč (uplatněna sleva 300,- Kč; členský příspěvek 0,-)

Suma za 2 děti ve sboru pokročilý C nebo D:  3.200,- Kč + členský příspěvek 500,- Kč.