OBLEČENÍ NA VÁNOČNÍ KONCERTY - černo bílo červená kombinace, společenská obuv

 

INFORMACE KE KONCERTU VE VINAŘICÍCH 11.12.2018 - POUZE VYBRANÉ DĚTI SBORU C!

Odjezd je ve 12:05 od 3. ZŠ MB. Návrat cca 14:00 tamtéž

Pití, svačinu s sebou.

Písně: vánoční směs, One million dreams, Modlitba, Kříž svůj neseme, Vánoční abeceda

 

INFORMACE KE KONCERTU V MDMB 16.12.2018

Sraz před první koncertem je ve 14:40 v MDMB.

Sraz před druhým koncertem je ve 17:40 v MDMB.

 

INFORMACE KE KONCERTU V BUKOVNĚ 19.12.2018

Odjezd je v 15:30 od 3.ZŠ MB. Návrat cca 20:00 tamtéž.

 

___________________________

Plán akcí na rok 2018/2019

10.09.

 

Zahájení pravidelné výuky

ART studio

19.09.

18:00

Koncert talentů MB (sraz v 16:45)

Dům kultury MB

18.10.

 

10:00

 

Vystoupení pro Soutěž mladých designérů

sraz dětí v 9:00 před ŠM - sbor C

Škoda muzeum

 

3. - 4.11.

 

Generální zkoušky DN 2018

Škoda muzeum

5. - 9.11.

8:30, 10:30

DN 2018

Škoda muzeum

8.11.

16:00

DN 2018 - Koncert pro rodiče

Škoda muzeum

1.12.

8:00 - 12:00

zkoušky sborů na Vánoční koncerty

ART studio

 

8:00 - 8:45

sbor A

 
 

9:00 - 9:45

sbor B

 
 

10:00 - 10:45

sbor C + trio MAGIJA

 
 

11:00 - 12:00

sbor D + moderátoři

 

4.12.

 

18:30 - 19:00

19:30 - 20:00

sbor KDS

 

Výstaviště MB

 

5.12.

17:00 - 17:30

Mikulášské odpoledne - vystoupení sbor D

Starom. náměstí MB

6.12.

 

16:30 - 17:00

17:30 - 18:00

trio MAGIJA

 

Výstaviště MB

 

11.12.

13:00 - 13:30

Vybrané děti sboru C - koncert pro ZPŠ

zámek Vinařice

12.12.

 

16:30 - 16:50

17:20 - 17:40

sbor D - vánoční koledy

Výstaviště MB

 

14.12.

 

18:30 - 19:00

19:30 - 20:00

kapela KAFE

 

Výstaviště MB

 

16.12.

15:00; 18:00

Vánoční koncert - sbory - A, B, C, D, KDS

MDMB

16.12.

11:00 - 11:20

sbor A

zkoušky v MDMB

 

11:30 - 11:50

sbor B

 

 

12:00 - 12:20

sbor C  

 

12:30 - 12:50

sbor D

 

 

13:00 - 13:10

MAGIJA

 

 

13:10 - 13:30

sbor KDS

 

 

13:40

moderátoři

 

19.12.

17:00

Vánoční koncert sbory B, C, D

Bukovno

12.08. - 21.08.2019

 

Soustředění sboru

 

25.08. - 01.09.2019

 

zájezd Švýcarsko

 

 

Změna vyhrazena!

PLATBA ŠKOLNÉHO VE ŠK. ROCE 2018/2019

sbor A

 

1.800,-

více info

sbor B

základní půlroční poplatek + člen. poplatek

1.450,- (950,- + 500,-) Kč

více info

sbory C, D

základní půlroční poplatek + člen. poplatek

2.200,- (1.700,- + 500,-) Kč

více info C
více info D

 

Navštěvují-li sourozenci základní (B) či pokročilý sbor (C, D), mají slevu 300,- Kč z celkové částky za základní půlroční poplatek.

Poplatky nejsou závislé na počtu zkoušek ani eventuálních absencí, jsou fixní.

 Členský příspěvek 500,- Kč se v případě, že chodí do sborů sourozenci, platí pouze jednou.

 

1. příklad (sourozenci ve stejných sborech - základní B)

První dítě ve sboru B - částka k platbě 650,- Kč (uplatněna sleva 300,- Kč; členský příspěvek 0,-)

Druhé dítě ve sboru B - částka k platbě 1.450,- Kč (950,- zákl. půlr. poplatek + 500,- členský poplatek)

2. příklad (sourozenci v jiných sborech - základní B a pokročilý C nebo D):

První dítě ve sboru B - částka k platbě 650,- Kč (uplatněna sleva 300,- Kč; členský příspěvek 0,-)

Druhé dítě ve sboru C nebo D - částka k platbě 2.200,- Kč (1.700,- zákl. půlr. poplatek + 500,- členský poplatek)

3. příklad (sourozenci ve stejných sborech - pokročilý C nebo D)

První dítě ve sboru C nebo D - částka k platbě 1.400,- Kč (uplatněna sleva 300,- Kč; členský příspěvek 0,-)

Druhé dítě ve sboru C nebo D - částka k platbě 2.200,- Kč (1.700,- zákl. půlr. poplatek + 500,- členský poplatek)