Sbor D

 
Platební podmínky    
Sbor D I. pololetí 2.400,- Kč splatnost do 31.10.2023
II. pololetí 2.400,- Kč splatnost do 28.02.2024

 

PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

PLATBU ZA VÝUKU PROVÁDĚJTE POUZE BEZHOTOVOSTNĚ!

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

PŘIHLÁŠKA DO SBORU D

platná pro školní rok 2023/2024

vyplněnou přihlášku odevzdejte Milanu Klipcovi

sbormistr Milan Klipec
 

pondělí

18:00 - 19:30