Sbor D

 
Platební podmínky    
Sbor D I. pololetí 2.250,- Kč splatnost do 31.10.2019
II. pololetí 2.250,- Kč splatnost do 28.02.2020

 

PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

Poslední výuka ve šk. r. 2018/2019

17.06.2019

 

Zahájení výuky ve šk.r. 2019/2020

od 09.09.2019

 

PŘIHLÁŠKA DO SBORU D

platná pro školní rok 2019/2020

vyplněnou přihlášku odevzdejte Milanu Klipcovi

sbormistr Milan Klipec
 

pondělí

18:00 - 19:30