VÁNOČNÍ MIMOŘÁDNÉ ZKOUŠKY A KONCERTY

SBORU D

01.12.2018; 11:45 - 12:00 zkouška ART studio

05.12.2018; 17:00 - 17:30 - Mikulášské odpoledne - Starom. nám MB - sraz v 16:45

12.12.2018; 16:30 - 16:50 a 17:20 - 17:40 - Výstaviště MB

16.12.2018; 12:30 - 12:50 zkouška MDMB

16.12.2018; 15:00 - 1. Vánoční koncert - sraz v divadle ve 14:40

16.12.2018; 18:00 - 2. Vánoční koncert - sraz v divadle ve 17:40

 

______________

Sbor D

 
Platební podmínky    
Sbor D I. pololetí 2.200,- Kč splatnost do 31.10.2018
II. pololetí 2.200,- Kč splatnost do 28.02.2019

 

PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

PŘIHLÁŠKA DO SBORU D

platná pro školní rok 2018/2019

sbormistr Milan Klipec
 

pondělí

18:00 - 19:30