Sbor D

 
Platební podmínky    
Sbor D I. pololetí 2.250,- Kč splatnost do 31.10.2019
II. pololetí 2.250,- Kč splatnost do 28.02.2020

 

PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

Navštěvují-li sourozenci základní či pokročilý sbor, mají slevu 300,- Kč z celkové částky za základní půlroční poplatek. Poplatky nejsou závislé na počtu zkoušek ani eventuálních absencí, jsou fixní. Členský příspěvek 500,- Kč se v případě, že chodí do sborů sourozenci, platí pouze jednou.

1. příklad (sourozenci ve stejných sborech - základní B) První dítě ve sboru B - částka k platbě 700,- Kč (uplatněna sleva 300,- Kč; členský příspěvek 0,-) Druhé dítě ve sboru B - částka k platbě 1.500,- Kč (1.000,- zákl. půlr. poplatek + 500,- členský poplatek)

2. příklad (sourozenci v jiných sborech - základní B a pokročilý C nebo D): První dítě ve sboru B - částka k platbě 700,- Kč (uplatněna sleva 300,- Kč; členský příspěvek 0,-) Druhé dítě ve sboru C nebo D - částka k platbě 2.250,- Kč (1.750,- zákl. půlr. poplatek + 500,- členský poplatek)

3. příklad (sourozenci ve stejných sborech - pokročilý C nebo D) První dítě ve sboru C nebo D - částka k platbě 1.450,- Kč (uplatněna sleva 300,- Kč; členský příspěvek 0,-) Druhé dítě ve sboru C nebo D - částka k platbě 2.250,- Kč (1.750,- zákl. půlr. poplatek + 500,- členský poplatek)

PŘIHLÁŠKA DO SBORU D

platná pro školní rok 2019/2020

vyplněnou přihlášku odevzdejte Milanu Klipcovi

sbormistr Milan Klipec
 

pondělí

18:00 - 19:30