Sbor D

 
Platební podmínky    
Sbor D I. pololetí 2.200,- Kč splatnost do 31.10.2018
II. pololetí 2.200,- Kč splatnost do 28.02.2019

 

PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

Zahájení výuky v novém školním roce je 10. září 2018 v 18:00

PŘIHLÁŠKA DO SBORU D

platná pro školní rok 2018/2019

sbormistr Milan Klipec
 

pondělí

18:00 - 19:30