Sbor B - děti ve věku 7 - 10 let

 
Platební podmínky    
Sbor B I. pololetí 1.450,- Kč splatnost do 31.10.2018
II. pololetí 1.450,- Kč splatnost do 28.02.2019
 
PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

 

 PŘIHLÁŠKA DO SBORU B 

platná pro školní rok 2019/2020

vyplněnou přihlášku odevzdejte Markétě Amerighi

sbormistryně Markéta Amerighi
 

pondělí

15:15 - 16:00

 

Co děti potřebují na výuku

desky velikosti A4

obyčejnou tužku

přezůvky

 

Markéta Amerighi

kontakt: 602 364 536