VÁNOČNÍ MIMOŘÁDNÉ ZKOUŠKY A KONCERTY

SBORU B

01.12.2018; 8:45 - 9:00 zkouška ART studio

16.12.2018; 11:30 - 11:50 zkouška MDMB

16.12.2018; 15:00 - 1. Vánoční koncert - sraz v divadle ve 14:40

16.12.2018; 18:00 - 2. Vánoční koncert - sraz v divadle ve 17:40

19.12.2018; 17:00 - Vánoční koncert Bukovno - odjezd od 3. ZŠ 15:30, Návrat cca 20:00

______________

Sbor B - děti ve věku 7 - 10 let

 
Platební podmínky    
Sbor B I. pololetí 1.450,- Kč splatnost do 31.10.2018
II. pololetí 1.450,- Kč splatnost do 28.02.2019
 
PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
481884379/0800 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

Platbu lze provést i v hotovosti, a to vždy před výukou.

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

 

 PŘIHLÁŠKA DO SBORU B 

platná pro školní rok 2018/2019

sbormistryně Markéta Amerighi
 

pondělí

15:15 - 16:00

 
 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte Markétě Amerighi.

Co děti potřebují na výuku

desky velikosti A4

obyčejnou tužku

přezůvky

 

Markéta Amerighi

kontakt: 602 364 536