Sbor A - děti ve věku 4 - 6 let

 
Platební podmínky    
Sbor A I. pololetí 1.850,- Kč splatnost do 30.09.2019
II. pololetí 1.850,- Kč splatnost do 31.01.2020
 
PLATBA NA ÚČET
číslo účtu variabilní symbol poznámka
222863880/0300 datum nar. dítěte jméno dítěte

 

 

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

PŘIHLÁŠKA DO SBORU A

platná pro školní rok 2019/2020

vyplněnou přihlášku odevzdejte Markétě Amerighi

sbormistryně Markéta Amerighi

pondělí

14:15 - 15:00

úterý

14:30 - 15:15

 

Co děti potřebují na výuku

notové sešity A5

obyčejnou tužku

přezůvky

Markéta Amerighi

kontakt: 602 364 536