POZOR ZMĚNA!!! - Výuka v novém školním roce 2020/2021 bude zahájena od 28. září 2020.

____

Sbor A - děti ve věku 4 - 6 let

 
Platební podmínky    

Sbor A

I. pololetí

1.900,- Kč
1.600,- Kč v případě sourozence

splatnost do 30.09.2020

II. pololetí

1.900,- Kč
1.600,- Kč v případě sourozence

splatnost do 29.01.2021

 
PLATBA NA ÚČET

číslo účtu

variabilní symbol

poznámka

222863880/0300

datum nar. dítěte

jméno dítěte

 

PLATBU ZA VÝUKU PROVÁDĚJTE POUZE BEZHOTOVOSTNĚ!

Prosíme o příchod 10 minut před výukou a vyzvedávání ihned po výuce.

Prosíme nezvoňte a vyčkejte příchodu svých dětí před vraty.

Případnou nepřítomnost omlouvejte, prosím, během dopoledne pouze formou SMS.

PŘIHLÁŠKA DO SBORU A

platná pro školní rok 2020/2021

vyplněnou přihlášku odevzdejte Markétě Amerighi

sbormistryně Markéta Amerighi

pondělí

14:15 - 15:00

úterý

14:30 - 15:15

 

Co děti potřebují na výuku

notové sešity A5

obyčejnou tužku

přezůvky

Markéta Amerighi

kontakt: 602 364 536